ترخیص کالا به چه معناست؟

هر کالایی که از کشوری وارد گمرک کشور دیگری می شود ، توسط کشور مقصد بررسی می شود و توسط صاحب کالا و یا نماینده آن ، از گمرک به داخل کشور وارد می شود. به فرآیند تحویل از سوی شخص یا شرکتی که محصول را ازگمرک خارج می کند ترخیص کالا گفته می شود.